Humanista, który został majorem

Ludomir Wolski, herbu Kościesza.

Kogo przedstawia mural?

Mural przedstawia Ludomira Wolskiego herbu Kościesza. Na muralu widnieje napis: "Mjr. Ludomir Wolski kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari".
Nie pomniejszając działań wojennych i służby wojskowej majora Ludomira Wolskiego warto pamiętać, że był On przede wszystkim humanistą dbający o ludzi i przyrodę, który z miłości do Ojczyzny został żołnierzem.

Z jakiego powodu ten mural jest w tym miejscu?

Wszystkie murale sygnowane znakiem SkarbyDziedzictwa.pl lokalizowane są w miejscach związanych z prezentowanymi osobami lub wydarzeniami, do których nawiązują.

Ten mural w tym miejscu również powstał nieprzypadkowo. Ludomir Wolski urodził się 04 kwietnia 1893 r. w majątku rodzinnym (wówczas w domu nr 30) w Siennowie. Nieco ponad miesiąc później został ochrzczony w (zachowanym do dziś drewnianym) kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Siennowie. Podczas chrztu otrzymał cztery imiona: Ludomir, Stanisław, Zdzisław, Izydor. 
 
O edukacji małego "Ludka" - jak mawiano o nim w rodzinie - o studiach, pracy, służbie wojskowej i zamiłowaniach można się dowiedzieć z questu.
Przeczytaj również:

Gdzie znajde się mural?

Mural znajduje się nieopodal dawnego drewnianego kościoła w Siennowie, gmina Zarzecze, powiat przeworski, woj. podkarpackie.


Dzięki komu powstał ten mural?

Artystycznie:

Autorem muralu jest Pan Arkadiusz Andrejkow.

 

Organizacyjnie:

Podziękowania dla:

  • właścicielki stodoły, za udostępnienie budynku do wykonania muralu,
  • rodziny Wolskich, a szczególnie dla Pani Justyny Budzyn, która nieodpłatnie udostępniła fotografię Ludomira Wolskiego do wykonania muralu,
  • Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, a szczególnie dla Pani Anny Zając Dyrektor Szkoły oraz dla Pani Doroty Skotnickiej, a także rodziców pomagających w pracach związanych z przygotowaniem ściany do powstania muralu, 
  • Gminy Zarzecze, a szczególnie dla Pana Tomasza Burego Wójta Gminy Zarzecze.

 

Koncepcyjnie:

Dzięki Fundacji Tradycyjna Zagroda prowadzącej program SkarbyDziedzictwa.pl

 

Finansowo:

Mural powstał dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej.
 

Dotacja została pozyskana na realizację projektu „Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.


Kiedy powstał mural?

Mural został namalowany 7 października 2022 r.