polega na ochronie dziedzictwa lokalnego: historycznego, kulturowego i przyrodniczego na Pogórzu Dynowskim. W ochronę skarbów dziedzictwa włączana jest społeczność lokalna, która przy wsparciu ekspertów wspólnie tworzy produkty turystyczne. Najczęściej są to questy (nieoznakowane gry terenowe) i ścieżki edukacyjne.


Program „Skarby Dziedzictwa” (SkarbyDziedzictwa.pl) to jeden z kilku autorskich programów międzypokoleniowych Fundacji "Tradycyjna Zagroda" polegających na łączeniu dzieci, dorosłych i seniorów w pożytecznych działaniach dla zachowania, odtwarzania i przywracania lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego i przyrodniczego na Pogórzu Dynowskim.

 

Utworzenie niniejszego serwisu internetowego było możliwe wyłącznie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.