Realizowane i zrealizowane inicjatywy

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie.

Działaj z nami
 • „Wspomnienie o majorze z Siennowa – mural i quest pamięci o Ludomierze Wolskim”

  Realizacja: do 30.11.2022 r.

  Odbiorcy:

  • 100 mieszkańców woj. podkarpackiego oraz zaproszeni goście będący uczestnikami grywalizacji połączonej z otwarciem questu i odsłonięciem muralu pamięci Ludomira Wolskiego z Siennowa, herbu Kościesza.

  Niniejszy projekt pozwoli na upamiętnienie i przybliżenie historii życia śp. mjr Ludomira Stanisława Wolskiego, urodzonego w Siennowie.

  Upamiętnienie przybierze postać muralu (deskalu) w wykonaniu artysty Arkadiusza Andrejkowa. Powstały mural wskazywać będzie miejsce startowe nieoznakowanego szlaku (questu), który opracuje i przetestuje Fundacja Questingu.

  Upowszechnienie utworzonych atrakcji przybierze postać grywalizacji (konkursu z gadżetami i nagrodami rzeczowymi o łącznej puli ok. 10.000 zł) prowadzonej podczas Pikniku Questingowego zaplanowanego w Święto Niepodległości 2022 r.

  Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Bieżące informacje o planowanych wydarzeniach - zobacz: Aktualności.

 • "Więcej, niż murale. Cykl spotkań warsztatowych z regionalnym artystą, twórcą murali - Arkadiuszem Andrejkowem "

  Realizacja: do 30.11.2021 r.

  Odbiorcy:

  • 60 mieszkańców woj. podkarpackiego obserwujących proces tworzenia 4 murali (spotkania z twórcą),
  • 15-20 młodych uczestników zajęć warsztatowych prowadzonych przez Arkadiusza Andrejkowa.

   

  Niniejszy projekt łączy w sobie promocję regionalnego twórcy i twórczości regionalnego artysty Arkadiusza Andrejkowa (wykonującego murale na stodołach, pomysłodawcę „Cichego Memoriału”) ze zwiększeniem zaangażowania, szczególnie młodych ludzi w aktywność kulturową poprzez udział w warsztatach tworzenia murali (prowadzonych przez artystę).

   

  Działania projektu polegają na utworzeniu przez artystę 4 murali. Murale te wykonane zostaną w wybranych przez Fundację "Tradycyjna Zagroda" lokalizacjach, w których 2020 r. powstały questy kulturowo-historyczne. Jednocześnie powstałe murale będą wskazywały miejsca startowe nieoznakowanych szlaków (questów).

  Projekt zwieńczą zajęcia warsztatowe z tworzenie murali prowadzone przez Artystę.

  Wszelkie zajęcia prowadzone zostaną również sfilmowane będąc dodatkową formą promocji w mediach społecznościowych.

  Bieżące informacje o planowanych wydarzeniach - zobacz: Aktualności.