Realizowane i zrealizowane inicjatywy

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie.

Działaj z nami
 • „Rodzinny Piknik Questowy z grywalizacją - pamięci mjr Ludomira Wolskiego z Siennowa”

  Realizacja: do 15.12.2022 r.

  Odbiorcy:

  • 100 osób - uczestników Rodzinnego Pikniku Questowego i Grywalizacji w Siennowie.

  Projekt umożliwił zapewnienie nagród (2000 zł) i dofinansowanie kosztów organizacji (tj. poczęstunku 1000 zł) Rodzinnego Pikniku Questowego w Siennowie.

  Uzyskane dofinansowanie ze środków Powiatu Przeworskiego stanowiło wkład własny do działań projektu „Wspomnienie o majorze z Siennowa – mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim” dofinansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 • „Wspomnienie o majorze z Siennowa – mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim”

  Realizacja: do 30.11.2022 r.

  Odbiorcy:

  • 100 mieszkańców woj. podkarpackiego oraz zaproszeni goście będący uczestnikami grywalizacji połączonej z otwarciem questu i odsłonięciem muralu pamięci Ludomira Wolskiego z Siennowa, herbu Kościesza.

   

  Niniejszy projekt pozwoli na upamiętnienie i przybliżenie historii życia śp. mjr Ludomira Stanisława Wolskiego, urodzonego w Siennowie. Upamiętnienie przybierze postać muralu (deskalu) w wykonaniu artysty Arkadiusza Andrejkowa. Powstały mural wskazywać będzie miejsce startowe nieoznakowanego szlaku (questu), który opracuje i przetestuje Fundacja Questingu.

  Upowszechnienie utworzonych atrakcji przybierze postać grywalizacji (konkursu z gadżetami i nagrodami rzeczowymi o łącznej puli ok. 10.000 zł) prowadzonej podczas Pikniku Questingowego zaplanowanego w Święto Niepodległości 2022 r. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

   

  Bieżące informacje o planowanych wydarzeniach - zobacz: Aktualności.

   

  Zrealizowane działania i produkty:

  1. Utworzenie muralu.

  2. Utworzenie questu

  3. Rodzinny Piknik Questowy z Grywalizacją.

  4. Filmik promujący projekt "Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim.

 • Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem

  Realizacja: do 30.11.2022 r.

   

  „Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem” to niejako druga edycja projektu prowadzonego w 2021 r. ze środków Województwa Podkarpackiego.

  Odbiorcy:

  • 60 mieszkańców woj. podkarpackiego obserwujących proces tworzenia 3 murali (spotkania z twórcą), w tym uczestników warsztatów tworzenia murali.

   

  Planowane działania i produkty:

  • 3 spotkania otwarte (możliwość spotkania się z Artystą podczas jego pracy) oraz 3 utworzone murale,
  • 1 warsztat z tworzenia murali,
  • 1 filmik promujący tworzenie murali,
  • 3 rodzaje pocztówek.

  Podobnie jak w 2021 r. projekt umożliwia zetknięcie się z regionalnym twórcą, artystą Arkadiuszem Andrejkowem. Znanym ze swojej autorskiej inicjatywy „Cichy Memoriał”.

  Cykle spotkań otwartych z twórczością Pana Arkadiusza Andrejkowa zorganizowane w ramach niniejszego projektu pozwolą obserwowanie Artysty podczas tworzenia murali na terenie powiatu przeworskiego. 

  W wyniku spotkań przewiduje się powstanie 3 nowych murali. Planowane deskale, które powstaną w ramach programu "SkarbyDziedzictwa.pl - radość odkrywania" upamiętnią osoby i wydarzenia, które związane są z daną miejscowością oraz pozostają mniej znane lub prawie całkowicie zapomniane. 

  Dodatkowo nowo powstałe murale poszerzą atrakcje turystyczne programu SkarbyDziedzictwa.pl na terenie powiatu przeworskiego.

   

  Inaczej, niż to było w roku poprzednim powstałe w 2022 r. murale stanowią zaczątek planowanych tras questingowych. (W zeszłym roku powstały murale, które znakowały miejsca startu istniejących questów).

  Ukoronowaniem spotkań jest przeprowadzenie przez Artystę warsztatów dla dzieci i młodzieży, w ramach którym młodzi uczestnicy pod okiem i za radą eksperta sprawdzą w praktyce swoje umiejętności tworzenia murali.

  Wszelkie zajęcia zostaną również sfilmowane. Filmik promować będzie działania projektu oraz nowe atrakcje turystyczne, poszerzając bazę kulturową programu SkarbyDziedzictwa.pl

  Bieżące informacje o poszczególnych działaniach projektu na bieżąco publikowane będą w Aktualnościach.

   

  Zrealizowane działania i produkty:

  1. Spotkania otwarte podczas tworzenia murali i zrealizowane dzieła:

  2. Warsztat z tworzenia murali.

  3. Wydanie 3 rodzajów kart pocztowych.

  4. Filmik promujący utworzenie murali.

   

 • "Więcej, niż murale. Cykl spotkań warsztatowych z regionalnym artystą, twórcą murali - Arkadiuszem Andrejkowem "

  Realizacja: do 30.11.2021 r.

  Odbiorcy:

  • 60 mieszkańców woj. podkarpackiego obserwujących proces tworzenia 4 murali (spotkania z twórcą),
  • 15-20 młodych uczestników zajęć warsztatowych prowadzonych przez Arkadiusza Andrejkowa.

   

  Niniejszy projekt łączy w sobie promocję regionalnego twórcy i twórczości regionalnego artysty Arkadiusza Andrejkowa (wykonującego murale na stodołach, pomysłodawcę „Cichego Memoriału”) ze zwiększeniem zaangażowania, szczególnie młodych ludzi w aktywność kulturową poprzez udział w warsztatach tworzenia murali (prowadzonych przez artystę).

   

  Działania projektu polegają na utworzeniu przez artystę 4 murali. Murale te wykonane zostaną w wybranych przez Fundację "Tradycyjna Zagroda" lokalizacjach, w których 2020 r. powstały questy kulturowo-historyczne. Jednocześnie powstałe murale będą wskazywały miejsca startowe nieoznakowanych szlaków (questów).

  Projekt zwieńczą zajęcia warsztatowe z tworzenie murali prowadzone przez Artystę.

  Wszelkie zajęcia prowadzone zostaną również sfilmowane będąc dodatkową formą promocji w mediach społecznościowych.

  Bieżące informacje o planowanych wydarzeniach - zobacz: Aktualności.

   

 • Utworzenie serwisu SkarbyDziedzictwa.pl

  Realizacja: wrzesień 2019 - grudzień 2020 r.

  Serwis internetowy SkarbyDziedzictwa.pl został utworzony w ramach projektu pn. Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

   

  Ponadto realizacja powyższego projektu umożliwiła utworzenie 3 questów kulturowo-historycznych, które powstały przy współudziale Międzypokoleniowych Rad Wsi (składających się w dzieci, dorosłych i seniorów) z Łopuszki Wielkiej, Krzeczowic (wraz Bóbrką Kańczucką) oraz Siedleczki.

   

  W ramach SkarbówDziedzictwa.pl odsłonięta została również tablica oraz wykonany został deskal upamiętniający pilota majora Waleriana Żaka, dowódcę Dywizjonu 303 i Dywizjonu 308.