Jeśli naprawdę podoba Ci się to, co robimy - prosimy o darowiznę, która pozwoli nam na tworzenie nowych szlaków dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

 

Każde wsparcie przybliża nas do uzyskania kwoty 7.380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych), która pozwoli na profesjonalne opracowanie i przygotowanie questowej trasy.

 

Kwota ta pozwoli na zebranie materiałów i ich przeanalizowanie, zweryfikowanie zgodności ze źródłami, selekcje materiałów i opracowanie scenariusza questowego miejsca lub historii, utworzenie trasy, wstępne zredagowanie tekstu ulotki, przetestowanie trasy, finalne zredagowanie i zrymowanie treści, opracowanie graficzne, wydanie 2000 szt. ulotek (zwykle o formacie 4xDL) i może nawet jeszcze skromne otwarcie połączone z promocją w zaprzyjaźnionych mediach.

 

Mamy już zebrane materiały na 3 nowe trasy questowe. W 2021 r. dzięki prowadzonej zbiórce chcemy utworzyć przynajmniej jeden nowych szlak Skarbów Dziedzictwa.

 

Prosimy o wpłatę darowizny: 73,80 zł lub dowolną inną kwotę (za pośrednictwem systemu Dotpay)

lub pobierając tradycyjny druczek przelewowy (do zapłaty na poczcie lub w banku).