Prezentujemy dwa z czterech deksali utworzonych w 2022 r. na terenie gminy Gać: "Bytnarowie z Ostrowa".

 

Deskale te malowane były w dwóch częściach:

  • 8 października powstał deskal Janka Bytnara "Rudego" (harcerza, żołnierza Armii Krajowej, bohatera "Kamieni na szaniec"),
  • 27 października 2022 r. powstał deskal Stanisława Bytnara, ojca Janka. 
 
Ten drugi deskal niejako nadaje sens temu, że Janek "Rudy" został namalowany właśnie w Ostrowie, w woj. podkarpackim.
Otóż, kilkadziesiąt metrów od tego podwójnego deskalu mieścił się dom rodzinny Państwa Bytnarów, w którym urodził się Stanisław Bytnar, ojciec Janka "Rudego".
Ostrowianie wspominają, że Stanisław wraz z synem często odwiedzali rodzinne strony. Zatem utworzenie tego muralu, w tym miejscu, nie jest przypadkowa.
 
Nieprzypadkowa była również obecność zuchów i harcerzy, którzy wraz z nauczycielami i rodzicami towarzyszyli artyście w tworzeniu tych dwóch deskali. Była to drużyna działająca przy Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie.

Więcej informacji o deskalu wraz fotorelacją z jego tworzenia:

Tworzymy deskal: "Bytnarowie z Ostrowa".


Dziękujemy za pomoc organizacyjną w realizacji deskali: 

  • Pani GrażyniePieniążek - Wójt Gmina Gać,
  • Pani Bożenie Szczepankiewicz - Dyrektor Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie.
Podziękowania składamy również Panu Franciszkowi Wołoszynowi za udostępnienie stodoły do wykonania dekali.
 
Autorem deskali jest Pan Arkadiusz Andrejkow.
 
Mural powstał w ramach projektu "Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem" dofinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.