To już oficjalna wiadomość: w 2024 roku powstaną dwa nowe questy, których otwarcie zostanie przeprowadzone w formule konkursu z nagrodami (grywalizacji).


Czekaliśmy z opublikowaniem tej informacji prawie 3 miesiące, bowiem musieliśmy uzyskać pewność, że mamy zagwarantowane środki na utworzenie questów i organizację imprez.

Już 3 stycznia 2024 r. poznaliśmy wyniki konkursu zorganizowanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Złożona w grudniu 2023 r. oferta pn. „Grywalizacja w Ostrowie, czyli questingowy rajd z nagrodami upamiętniający Stanisława Bytnara z Ostrowa i jego syna Janka „Rudego” uzyskała dofinansowanie. Z tym, że z wnioskowanej kwoty 22 200 zł przyznano Fundacji „Tradycyjna Zagroda” 5 000 zł.  Planowane działania polegające na utworzeniu questu i przeprowadzeniu grywalizacji „dopowiadającej” mural w Ostrowie, który przedstawia Stanisława Bytnara i jego syna Janka „Rudego” stanęły pod wielkim znakiem zapytania.

Od razu przystąpiliśmy do poszukiwań środków umożliwiających przeprowadzenie tego projektu. Poszukiwania trwały długo i nie przynosiły pozytywnych rezultatów… Aż do ogłoszenia wyników konkursu „Mecenat Kultury 2024” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego w formule osobistego zaangażowania i rówieśniczej rywalizacji młodzieży szkolnej” uzyskał dofinansowanie w kwocie 35 000 zł (z wnioskowanych 40 000 zł).

 

Tym samym stało się możliwe nie tylko podjęcie planowanych działań w Ostrowie, ale podobne działania (quest i grywalizacja) zostaną również przeprowadzone w Gaci.

 

Obecnie oczekujemy na podpisane umowy. Zatem wszystko wskazuje na to, że już niebawem rozpoczniemy pracę na kolejnymi dwoma questami, których inauguracja zostanie przeprowadzona w formule grywalizacji.