19 kwietnia 2024 roku - rozpoczynamy prace nad utworzeniem questu w Ostrowie opowiadającego o patronach Szkoły Podstawowej w Ostrowie im. Stanisława i Janka Bytnarów, którzy w 2022 roku zostali również upamiętnieni na podwójnym muralu.


 

Jak dobrze jest mieć przyjaciół, na których zawsze możemy liczyć, a szczególnie w różnych trudnych questingowych realizacjach. Zatem nie może być inaczej, że tworzenie tej trasy gry terenowej - podobnie jak wszystkich do tej pory opracowanych questów programu "SkarbyDziedzictwa.pl" - powierzamy certyfikowanym trenerom questingu z Fundacji Questingu
 
Nad zapewnieniem zgodności tła historycznego z wydarzeniami opowiadanymi w queście czuwać będzie historyk Pani dr Irena Kozimala. Natomiast całą warstwę wydarzeń historycznych przybliżających samych bohaterów questu oprzemy na materiałach zgromadzonych przez Szkołę Podstawową w Ostrowie. Nie byłoby to możliwe bez pomocy i życzliwości Pani Bożeny Szczepankiewicz - Dyrektor Szkoły, której przodkowie wywodzą się z rodziny Bytnarów, bohaterów questu.
 
Wszystkim osobom wspierającym powstanie tego questu składamy serdecznie podziękowania.
 
Quest ten nie mógłby powstać bez wsparcia finansowego, które uzyskaliśmy od: 
  • Województwa Podkarpackiego (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego) w ramach projektu "Odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego w formule osobistego zaangażowania i rówieśniczej rywalizacji młodzieży szkolnej",
  • Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację projektu "Grywalizacja w Ostrowie, czyli questingowy rajd z nagrodami upamiętniający Stanisława Bytnara z Ostrowa i jego syna Janka Rudego".
 
Quest zostanie otwarty w formule "grywalizacji", czyli inauguracji trasy w rywalizacji konkursowej dla dzieci i młodzieży. W konkursie zostały przewidziane nagrody rzeczowe.
 
Termin grywalizacji został już wstępnie wyznaczony na piątek, 17 maja 2024 r. Niebawem przekażemy więcej informacji o tym wydarzeniu.