Skoro zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Questingu na Festiwal Questingu, to trudno było nie skorzystać z takiego miłego i nieco zaskakującego zaproszenia. Nasza obecność w strefie wystawienniczej Festiwalu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Bardzo dziękujemy!
 
Będziemy promować na największej imprezie questingowej w Polsce utworzone na Pogórzu Dynowskim w 2020 r. questy kulturowo-historyczne. Oczywiście promować będziemy również inne działania Fundacji "Tradycyjna Zagroda" chroniące dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, a także atrakcje województwa podkarpackiego, które są w ofercie współpracujących z nami instytucji jak choćby Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

Zapraszamy do Bałtowa! Do zobaczenia 17-18 lipca 2021 r.

Czekamy na spotkania pełne serdecznych rozmów pasjonatów turystyki zaangażowanej w odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego.

Obecność na Festiwalu Questingu stała się możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO5).