Nowy quest to realizacja bardzo świeża, bo pracę nad grą terenową w Siennowie rozpoczęliśmy we wrześniu 2022 r. Tę samoobsługową "żywą lekcję historii" - w warstwie merytorycznej - bardzo mocno oparliśmy na wspomnieniach rodzinny Wolskich. Przede wszystkim na maszynopisie zatytułowanym:

  • "Wspomnienia z rodzinnego gniazda. Dodatek: Wolscy z Siennowa" autorstwa Heleny z Wolskich Turno, spisane w Puławach w 1988 r.

 

Pomocniczo również na podstawie wywiadu (nagranie dźwiękowe z 13.09.2022 r.) przeprowadzonego z potomkami rodziny Wolskich: Panią Justyną Budzyn i Panem Maciejem Otęskim. 

 

Ponadto korzystaliśmy również z informacji podanych w artykule Pana Zbigniewa Mieczkowskiego pt. "Major Ludomir Włodzimierz Kościesza-Wolski. Kawaler Virtuti Militari. Pierwszy komendant poligonu", opublikowanego w "Miesięczniku społecznym wydawanym przy współpracy z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Drawy" o nazwie "Echa z nad Drawy i Gwdy", nr 7 (38), strona 16.

 

Datę urodzenia (inną niż w ogólnie dostępnych źródłach) podaliśmy za księgą metrykalną chrztu z parafii Siennów.

 

Zatem treść questu jest opracowaniem wybranych informacji z powyżej podanych źródeł. Na tym etapie (przed planowaną grywalizacją w Święto Niepodległości) powiemy tylko tyle, że tytuł questu brzmi: "Humanista, który został żołnierzem".

 

Składamy gorące podziękowania za wsparcie merytoryczne w tworzeniu questu: 

  • rodzinie Wolskich: Pani Justynie Budzyn i Panu Maciejowi Otęskiemu, 
  • miłośnikom lokalnego dziedzictwa ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, szczególnie Paniom Dyrektor: Elżbiecie Nykiel i Annie Zając, Pani nauczyciel Dorocie Skotnickiej (koordynującej działania Szkoły we współpracy przy realizacji projektu),
  • historyczce i muzealniczce zaznajomionej z archiwaliami rodziny Wolskich - Pani Małgorzacie Wołoszyn kustosz Muzeum w Przeworsku.

 

Quest oraz inne działania projektu realizowane dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.