Szczęśliwie trafiliśmy na miłośniczkę lokalnej historii, Panią Elżbietę Nykiel (teraz już emerytowaną) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie. Czasem wystarczy jedno spontanicznie spotkanie przy okazji konkursu plastycznego dla uczniów szkół w temacie ekologicznym, żeby odkryć bogactwo dziedzictwa historycznego. Tak właśnie było tym razem. Z inspiracji tej rozmowy i spotkania powstała myśl przywrócenia pamięci o Ludomirze Wolskim, herbu Kościesza.

Utworzony projekt "Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim" dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej daje nam możliwość przywrócenia pamięci o człowieku dbającym o ludzi i miłującym przyrodę.

Tworzymy quest, w którym doświadczycie wielowymiarowość człowieka Ziemi Siennowskiej, głębokiego humanisty, który z miłości do Ojczyzny został żołnierzem. Zobaczycie więcej niż majora Wojska Polskiego kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Scenariusz questu jest już w opracowaniu, a trasa questu została zaplanowana. Wielkie otwarcie nastąpi już w Święto Niepodległości 2022 r.

 

Składamy gorące podziękowania za świetną współpracę merytoryczną:

  • rodzinie śp. Ludomira Wolskiego,
  • miłośnikom lokalnego dziedzictwa ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, szczególnie Paniom Dyrektor: Elżbiecie Nykiel i Annie Zając, Pani nauczyciel Dorocie Skotnickiej (koordynującej działania Szkoły w ramach projektu) oraz reprezentantom 8 klasy Milenie Nykiel i Patrykowi Garbarzowi,
  • historyczce i muzealniczce zaznajomionej z archiwaliami rodziny Wolskich - Pani Małgorzacie Wołoszyn kustosz Muzeum w Przeworsku.

 

Bardzo dziękujemy za zaoferowane wsparcie promocyjne i organizacyjne Panu Tomaszowi Buremu - Wójtowi Gminy Zarzecze.