Warsztaty z tworzenia murali

24 listopada 2022 r. Pan Arkadiusz Andrejkow prowadził dla 22 młodych ludzi, uczniów Szkół Podstawowych warsztaty z tworzenia murali. 
 

Można powiedzieć, że niejako rolę się odwróciły, bowiem młodzi ludzie, którzy obserwowali proces tworzenia murali przez Artystę (w Ostrowie, Białobokach i Gaci) teraz sami zamienili się w twórców. Pan Arkadiusz Andrejkow wprowadził uczestników w zadanie namalowania "deskalu" oraz udzielał cennych rad i wskazówek podczas procesu tworzenia prac malarskich.

 

Zadaniem uczestników zajęć było namalowanie postaci Janka Bytnara "Rudego" z tego samego zdjęcia, które posłużyło Artyście do wykonania deskalu w Ostrowie. Zmagania uczniów z zadaniem można zobaczyć poniżej w zamieszczonej fotorelacji.

 

Oczekiwania uczestników zajęć wyrażone w formie pytań "Kiedy będą następne warsztaty?" są najlepszym świadectwem potrzeby realizacji tego typu zajęć oraz pozytywną oceną niniejszej inicjatywy. 


Dziękujemy za pomoc w organizacji warsztatów:

  • Pani Renacie Balawender - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Gać za nieodpłatne użyczenie sztalug pozwalających na zwiększenie liczebności grupy uczestników warsztatów,
  • Pani Bożenie Szczepankiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie - za nieodpłatne udostępnienie sali i pomoc w organizacji warsztatów.
 
Mural powstał w ramach projektu "Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem" dofinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego.