Pan Arkadiusz Andrejkow, to artysta zajmujący się malarstwem i sztuką street art, absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Znany przede wszystkim ze swojej autorskiej, coraz bardziej rozpoznawalnej, inicjatywy "Cichy Memoriał".
 
Współpraca z artystą Arkadiuszem Andrejkowem, w ramach programu "SkarbyDziedzictwa.pl - radość odkrywania" rozpoczęła się w 2020 r. muralem (deskalem) majora Waleriana Żaka namalowanym w Bóbrce Kańczuckiej. Po tej pierwszej realizacji dość spontanicznie zrodził się pomysł połączenia nieoznakowanych gier terenowych (w formule questingowej) z obrazem na stodole:
  • po pierwsze: obraz przyciąga uwagę, a tabliczka montowana przy muralu informuje, że w pobliżu została przygotowana trasa questingowa,
  • z drugiej strony: taka gra terenowa świetnie dopełnia obraz przybliżając informacje (w formie samoobsługowej "żywej lekcji historii") o wydarzeniu lub postaci, która została namalowana na ścianie budynku.
Oto w wyniku tej współpracy, oprócz samego waloru artystycznego malowanych dzieł, powstają przestrzenne informacje o charakterze kulturowo twórczym.

Bardzo dziękujemy za życzliwość i otwartość na współpracę w tworzeniu murali służących ochronie dziedzictwa kulturowego przeworskich wsi.

Wszystkie utworzone murale Artysty Arkadiusza Andrejkowa w ramach inicjatywy SkarbyDziedzictwa.pl zostały zaprezentowane w dziale: Murale