Autopromocja

Tytułem „Mecenasa Programu SkarbyDziedzictwa.pl” uhonorowane są firmy, które angażują się w ochronę dziedzictwa kulturowo-historycznego prowadzonego w ramach autorskiego programu „SkarbyDziedzictwa.pl – radość odkrywania”.

Tytuł może być przyznany osobie fizycznej lub osobie prawnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, która w roku przyznania tytułu przeznaczyła na wsparcie Programu nie mniej niż 6 000 zł.

Tytuł przyznawany jest na rok. Przy czym tytuły przyznawane od 1 sierpnia danego roku nadawane są na rok kolejny. (Przykład: tytuł Mecenasa przyznano dnia 12 sierpnia 2024 r, czyli nadany zostanie na cały 2025 rok).


Przykładowa realizacja: 

Artykuł w aktualnościach oraz informacja w dziale Partnerzy.


Jakie są korzyści wizerunkowe dla Mecenasa?

 

„Mecenas Programu SkarbyDziedzictwa.pl”  otrzymuje okolicznościowy dyplom oraz prawo do posługiwania się nazwą: „Mecenas Programu SkarbyDziedzictwa.pl w roku …”.

Dyplom jest wręczany osobiście podczas najbliższej imprezy prowadzonej w ramach Programu SkarbyDziedzictwa.pl. (np. ukończenia muralu, oddania trasy questu, konkursu dla młodzieży) Wówczas zostają również wykonane pamiątkowe zdjęcia lub nagrany filmik.

Informacje na temat nadania tytułu „Mecenasa Programu SkarbyDziedzictwa.pl” podawane są do publicznej wiadomości, zatem upublicznieniu podlega również wizerunek przedstawiciela firmy będącej Mecenasem.

 

Dodatkowo, w czasie trwania współpracy:

  1. w serwisie SkarbyDziedzictwa.pl zamieszczony zostaje logotyp firmy będącej Mecenasem wraz z informacją o nadaniu tytułu „Mecenasa Programu SkarbyDziedzictwa.pl”,
  2. w mediach społecznościowych (na FB w profilach: @TradycyjnaZagroda oraz @SkarbyDziedzictwa.pl) opublikowany zostaje posty z nadania tytułu „Mecenasa Programu SkarbyDziedzictwa.pl” wraz ze wzmiankowaniem firmy będącej Mecenasem,
  3. każdorazowe zamieszczanie logotypu Mecenasa na wszelkich materiałach wydawanych w czasie trwania współpracy, (np. na nowo oddanych i aktualizowanych trasach questów, tabliczkach znakujących murale, plakatach zapowiadających inauguracje nowych questów),
  4. każdorazowe zaproszenia na wszelkie imprezy związane z odsłonięciem murali lub inauguracją tras questów sygnowanych znakiem Programu SkarbyDziedzictwa.pl
  5. każdorazowe ustne wspomnienie firmy Mecenasa podczas wszelkich imprez związanych z odsłonięciem murali lub inauguracją tras questów sygnowanych znakiem Programu SkarbyDziedzictwa.pl.

Każdego roku przyznawanych jest nie więcej niż trzy tytuły „Mecenasa Programu SkarbyDziedzictwa.pl” a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (wiele planowanych wydarzeń) możliwe jest przyznanie do pięciu tytułów w danym roku.

 

Tytuł „Mecenasa Programu SkarbyDziedzictwa.pl” nadawany jest na podstawie umowy sponsorskiej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (do obsługi działalności reklamowej). Wszelkie środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na realizację działań prowadzonych przez Fundację „Tradycyjna Zagroda”, w szczególności działań związanych z realizacją Programu „SkarbyDziedzictwa.pl”.

 

Ostateczna decyzja w sprawie nadania tytułu „Mecenasa Programu SkarbyDziedzictwa.pl” dokonuje Zarząd Fundacji „Tradycyjna Zagroda”. Fundacja jest jedynym autorem i realizatorem Programu SkarbyDziedzictwa.pl.


Kontakt i dodatkowe informacje są udzielane: