Ocalić od zapomnienia

Gdzie to jest?

Bóbrka Kańczudzka

 

Obecnie:

wieś w gminie Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

 

Kiedyś:

Przed wybuchem II wojny światowej:

Bóbrka Kańczucka, gmina Kańczuga, powiat przeworski, woj. lwowskie, II Rzeczpospolita.
 

Podczas głównych wydarzeń w queście:

der Gemeinde Kańczuga, Kreishauptmannschaft Jaroslau, Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete.

 

Geograficznie:

Region Karpacki, mezoregion: Pogórze Dynowskie.


Początek questu

Punkt startu jest położony przed furtką do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce Kańczuckiej.


Potrzebne rzeczy

Długopis lub ołówek.


Czas przejścia questu

Około 35 minut.


Współpraca

Twórcy questu:

  • międzypokoleniowa grupa mieszkańców wsi Bóbrka Kańczucka - uczestnicy projektu „Partycypacja wiejska: Międzypokoleniowe Rady Wsi na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowo-przyrodniczego”,
  • rodzina śp. pilota Waleriana Żaka,
  • Szkoła Podstawowa im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1938 r.

 

Donator:

Quest powstał w ramach projektu pn. „Questing jako metoda partycypacji społecznej w małych środowiskach wiejskich na Pogórzu Dynowskim”, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Realizator projektu:

w partnerstwie z