Spacer po Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich

Co to znaczny, że quest "czeka na otwarcie"?

Quest został utworzony pod koniec 2020 r., w którym to - we współpracy z Fundacją Questingu - planowaliśmy zorganizowanie "Festiwalu Questingu na Pogórzu Dynowskim".

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią nasze wydarzenie postanowiliśmy przenieść na 2021 r. (O ile sytuacja pozwoli zrealizujemy to zamierzenie latem lub jesienią). W ramach Festiwalu prowadzony będzie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs będzie oczywiście wymagał "odkrycia skarbów" na wybranych trasach questów.

Taki konkurs, żeby miał sens musi bazować na nowych questach. Chcemy zapewnić równe szanse dla wszystkich uczestników konkursu. Dlatego ten quest pozostaje w ukryciu, aż do dnia, w którym odbędzie się "Festiwal Questingu na Pogórzu Dynowskim".


Gdzie to jest?

Hadle Szklarskie

 

Obecnie: 

wieś w gminie Jawornik Polski, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

 

Podczas głównych wydarzeń w queście:

  1. gmina Manasterz, powiat przeworski, województwo lwowskie, II Rzeczypospolita,
  2. der Gemeinde Kańczuga, Kreishauptmannschaft Jaroslau, Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete.

 

Geograficznie:

Region Karpacki, mezoregion: Pogórze Dynowskie.


Współpraca

Twórcy questu:

  • międzypokoleniowa grupa mieszkańców gminy Jawornik Polski - uczestnicy projektu „Questing jako metoda partycypacji społecznej w małych środowiskach wiejskich na Pogórzu Dynowskim”.

 

Donator:

Quest powstał w ramach projektu pn. „Questing jako metoda partycypacji społecznej w małych środowiskach wiejskich na Pogórzu Dynowskim”, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Realizator projektu:

w partnerstwie z