Konkurs dla uczniów (z dnia 14.12.2023 r.) otwierający zaktualizowaną trasę questu "Społeczność żydowska w Jaworniku Polskim", to równocześnie zaproszenie do zapoznania się z trzema zaktualizowanymi questami o Polakach ratujących Żydów.


 

Konkurs z nagrodami w formule grywalizacji "Polacy ratujący Żydów” z 14 grudnia w Jaworniku Polskim, to była druga taka impreza przeprowadzona w 2023 r. w ramach naszego programu "SkarbyDziedzictwa.pl - radość odkrywania". Tym razem uczestnicy grywalizacji - opartej na pomyśle Fundacji Questingu - mogli poznać:

 • losy społeczności żydowskiej w Jaworniku Polskim, szczególnie historię jej zagłady przeprowadzonej przez niemieckich okupantów w czasie II wojny światowej,
 • Polaków, szczególnie z najbliższych okolic, którzy nieśli pomoc osobom i rodzinom "wyznania mojżeszowego".

 

Grywalizacja została oparta na trasie questu „Społeczność żydowska w Jaworniku Polskim. Historia przeplatana opowieściami Pani Barbary”, który okazał się - spośród dotąd utworzonych gier terenowych programu "SkarbyDziedzictwa.pl" - najbardziej rozbudowaną i najtrudniejszą grą terenową.

 

Warto przy okazji wspomnieć, że obecny quest jest jego poprawioną i mocno rozbudowaną wersją gry terenowej z 2020 r. Dzięki dotacji ze środków Województwa Podkarpackiego zaktualizowane zostały aż 3 trasy questów, które opowiadają o Polakach ratujących Żydów. O ile aktualizacja pozostałych dwóch quesów polegała na niewielkich korektach, o tyle ten „jawornicki” (służący do grywalizacji) został zbudowany niemal od nowa.

 

Podczas inauguracji questu w Jaworniku Polskim - prowadzonej w formule konkursu z nagrodami - uczestniczyły (5-cio osobowe) drużyny uczniowie z następujących szkół województwa podkarpackiego, z powiatu przeworskiego:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, gmina Jawornik Polski,
 • Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, gmina Jawornik Polski,
 • Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej, gmina Kańczuga,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce, gmina Kańczuga,
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Sieteszy, gmina Kańczuga,
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie, gmina Gać.

 

Prowadzona grywalizacja w dniu 14 grudnia 2023 r. ze względu na warunki atmosferyczne została przeprowadzona na nieco skróconej trasie questu. Z tego samego powodu namiot inicjatywy SkarbyDziedzictwa.pl pełniący funkcję Biura (i Punktu startowego) został "rozbity" w sali gimnastycznej jawornickiej szkoły.

 

Zgodnie z uzyskaną punktacją i czasem przejścia wyznaczonej trasy questu zostali wyłonieni zwycięzcy (od I do III miejsca) w każdej z 2 kategorii wiekowych:

Zwycięskie drużyny w kategorii wiekowej klasy IV-VI:

 • Drużyna M2 ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie,
 • Drużyna M1 ze Szkoły Podstawowej w Łopuszce Wielkiej,
 • Drużyna M1 ze Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim.

 

Zwycięskie drużyny w kategorii wiekowej klasy VII-VIII:

 • Drużyna S1 ze Szkoły Podstawowej w Siedleczce,
 • Drużyna S3 ze Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim,
 • Drużyna S1 ze Szkoły Podstawowej w Jaworniku Polskim.

 

Wszystkie pozostałe drużyny również otrzymały nagrody rzeczowe i upominki.

 

Nagrody zostały ufundowane przede wszystkim ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Województwa Podkarpackiego.


Składamy serdecznie podziękowania:

 • Pani Barbary Jarosz, z domu Dubaj, która jako narratorka questu podzieliła się swoimi rodzinnymi wspomnieniami o osobach i wydarzeniach: Sarze Siebzehner i jej mamie, Chaji o kasztanowych włosach i piekarzu zwanym „Janciem” oraz o ogrodzeniu jawornickiego getta kolczastym drutem, a także wskazała miejsca lokalizacji nieistniejących dziś domów i sklepów oraz innych zabudowań żydowskich,
 • historykowi Panu Kamilowi Koperze za wsparcie merytoryczne w wyszukiwaniu opracowań i dokumentów oraz za konsultację całej historycznej warstwy questu.

 

Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji grywalizacji w Jaworniku Polskim kierujemy do:

 • Pani Romany Dubas - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim,
 • Druhny Marta Piątek 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Jawornika Polskiego.

Pobierz ulotkę (przewodnik-mapę), stań na miejscu startu questu i daj się ponieść radości odkrywania skarbów dziedzictwa kulturowo-historycznego:

Ten i inne questy będące żywymi lekcjami historii są najlepszymi formami edukacji. Rekomendujemy stałe z nich korzystanie!

Serdecznie zapraszamy!

 


Aktualizacja questu „Społeczność żydowska w Jaworniku Polskim. Historia przeplatana opowieściami Pani Barbary” oraz organizacja grywalizacji "Polacy ratujący Żydów" prowadzona była dzięki środkom przekazanym przez Województwo Podkarpackie oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dodatkowo aktualizacja dwóch kolejnych questów, które wspominają Polaków ratujących Żydów została zrealizowana w ramach projektu „Przygoda odkrywania lokalnych bohaterów - Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej” ze środków Województwa Podkarpackiego.

 

Organizacja grywalizacji i rozwój organizacyjny inicjatyw SkarbyDziedzictwa.pl stał się możliwy dzięki realizacji projektu „Międzypokoleniowe Centrum Edukacji: SkarbyDziedzictwa.pl” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.