Świętowanie Niepodległości rozpoczęła Msza św. dziękczynna, koncelebrowana w kościele Wszystkich Świętych w Siennowie. Sprawowana w intencji odzyskania Niepodległości oraz za śp. rodzinę Wolskich, herbu Kościesza.

Msza św. nabrała jeszcze bardziej patriotycznego charakteru dzięki towarzyszeniu reprezentacji klas mundurowych z Zespołu Szkół Rolniczych im Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz pocztom sztandarowym, a także oprawie muzycznej parafialnego chóru Soli Deo z Siennowa oraz Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej z Zarzecza. 
 
Organizatorzy wydarzenia (reprezentowani przez Panią Annę Zając - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z Siennowa, Pana Tomasza Burego - Wójta Gminy Zarzecze i Pana Andrzeja Łopatę - Prezesa Zarządu Fundacji "Tradycyjna Zagroda") wraz z przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej (reprezentowanego przez Pana majora Marka Pankiewicza z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie) dokonali przecięcia wstęgi symbolizującego odsłonięcie muralu oraz otwarcie trasy questu.
 
 
Licznie zebrani mieszkańcy gminy Zarzecze oraz przybyli goście przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennowie. Tam wspólnie odśpiewany został Hymn Państwowy oraz oficjalnie powitano uczestników obchodów i przybyłych gości.
Wspomniany Pan major Marek Pankiewicz odczytał (wystosowany specjalnie na uroczystość upamiętniającą Ludomira Wolskiego) list Pana Mariusza Błaszczaka - Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej.
Krótkie przemówienia wygłosili wspomniani wyżej Organizatorzy, a dodatkowo w imieniu Powiatu Przeworskiego głos zabrał Pan Łukasz Laska - Członek Rady Powiatu, pełniący również funkcję Sekretarza Gminy Zarzecze. 
Przemówienia uwieńczone zostały artystycznym występem uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie.
 
Po oficjalnych przemówieniach rozpoczęła się - oczekiwana przez uczniów Szkół Podstawowych oraz rodziców z dziećmi - Grywalizacja.

Jej uczestnikami było ponad 100 osób, które rywalizowały w jednej z dwóch kategorii: "rodzinna" albo "drużyna szkolna". Grywalizacja polegała na jak najszybszym przejściu trasy questu "Humanista, który został żołnierzem" oraz na poprawnym rozwiązaniu wszystkich zagadek i rebusów.

Na końcu questu czekał ukryty skarb, a tym o wiele ważniejszym była wiedza zdobywana podczas dobrej zabawy. Uczestnicy Grywalizacji mogli poznać zarys historii życia i działalności majora Ludomira Wolskiego. Była ta prawdziwa "żywa lekcja historii" umożliwiająca poznanie przyzwoitego człowieka urodzonego we wsi Siennów. Człowieka ze stanu szlacheckiego, herbu Kościesza, który zamiłowany był w rolnictwie i dbał o przyrodę. Człowieka, który wspierał dobrą radą i szlachetnym czynem mieszkańców oraz ukrywających się podczas II wojny światowej Żydów. Człowieka, który dla osób zajmujących się historią regionu pozostawił wspomnienia będące źródłem wiedzy o obyczajowości ziemiaństwa i życia codziennego na wsi.

Po zakończeniu Grywalizacji uroczyście zostały wręczone nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z dwóch kategorii. Dodatkowo wszyscy uczestnicy Grywalizacji otrzymali upominki. Wartość nagród i upominków wyniosła ponad 10.000 zł.

Głównym donatorem nagród jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Donatorami pomocniczymi są Powiat Przeworski Fundacja Tradycyjna Zagroda.


Ulotki questingowe umożliwiające samodzielne przejście trasy questu "Humanista, który został żołnierzem" w wersji elektronicznej (pdf) dostępne w naszym serwisie SkarbyDziedzictwa.pl

Ulotki w wersji papierowej (wydanie poligraficzne) będą dostępne od 21 listopada w Szkole Podstawowej w Siennowie oraz Urzędzie Gminy Zarzecze.

Zapraszamy do pobrania ulotek i wyruszenia na poszukiwanie skarbu!


Piknik i Grywalizacja zostały zrealizowane w ramach projektu „Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nagrody do Grywalizacji i poczęstunek w ramach Pikniku zostały zakupione w ramach projektu „Rodzinny Piknik Questowy z grywalizacją - pamięci mjr Ludomira Wolskiego z Siennowa” dofinansowanego ze środków Powiatu Przeworskiego.