Brat Jan z Gaci

Kogo przedstawia mural?

Deskal przedstawia Sługę Bożego brata Jana Zająca z Towarzystwa Jezusowego. Urodzonego w Gaci, a zamęczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej w KL Dachau (Konzentrationslager Dachau).

Gdzie zobaczę mural?

Deskal znajduje się we wsi Gać, gmina Gać, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

Na ścianie drewnianego budynku, nieopodal dawnego Uniwersytetu Ludowego na "Gackiej Górce". 
 

Jak dojechać?

Z drogi powiatowej Gać - Przeworsk (nr P 1 543 R) w Gaci na skrzyżowaniu pomiędzy Szkołą Podstawową a remizą Ochotniczej Straży Pożarnej należy skręcić w kierunku dawnego Uniwersytetu Ludowego. Deskal znajduje się ok. 140 m od tego skrzyżowania.


Lokalizacja:
50°01'50.2"N 22°21'52.7"E
50.03061, 22.36464

Poniżej prezentujemy mapę z lokalizacjami atrakcji turystycznych inicjatywy "SkarbyDziedzictwa.pl".

Legenda mapy:

  • znacznik "Zielona paleta", to lokalizacja opisywanego muralu,
  • znacznik "Czerwona paleta", to lokalizacje pozostałych murali programu "SkarbyDziedzictwa.pl",
  • znacznik "Czerwony piechur", to lokalizacje questów programu "SkarbyDziedzictwa.pl",


Zapraszamy do oglądnięcia wszystkich murali w terenie oraz do odkrycia skarbów na trasach wszystkich questów programu "SkarbyDziedzictwa.pl"!

Z jakiego powodu ten mural jest w tym miejscu?

Muralami sygnowanymi znakiem SkarbyDziedzictwa.pl przywracamy pamięć o osobach i wydarzeniach ważnych dla społeczności lokalnych. Wszystkie murale lokalizowane są w pobliżu miejsc związanych z przedstawionymi wydarzeniami lub prezentowanymi osobami.

Ten deskal, w tym miejscu, również powstał nieprzypadkowo.

Utworzony został we wsi Gaci, w której urodził się Jan Zając i uczęszczał w latach 1918-1925 do Szkoły Podstawowej (wówczas nazywaną Szkołą Powszechną). W okresie nauki szkolnej rodzina Zająców mieszkała w Gaci pod nr 241. 

Kiedy powstał mural?

Deskal został namalowany 29 października 2022 r.

Dzięki komu powstał ten muralu?

Artystycznie:

Autorem muralu jest Pan Arkadiusz Andrejkow.

 

Organizacyjnie:

Podziękowania dla Gminy Gać, a szczególnie Pani Grażyny Pieniążek Wójt Gminy Gać za życzliwość i pomoc:

  • w udostępnieniu miejsca do utworzenia deskalu, 
  • pomoc organizacyjną w jego utworzeniu.

 

Koncepcyjnie:

Dzięki Fundacji Tradycyjna Zagroda prowadzącej program SkarbyDziedzictwa.pl

 

Finansowo:

Mural powstał dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Dotacja została pozyskana w ramach konkursu ofert "Mecenat kultury 2022" na realizację projektu: "Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem".