Brat Jan z Gaci

Kogo przedstawia mural?

Deskal przedstawia Sługę Bożego brata Jana Zająca z Towarzystwa Jezusowego. Urodzonego w Gaci, a zamęczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej w KL Dachau (Konzentrationslager Dachau).

Z jakiego powodu ten mural jest w tym miejscu?

Wszystkie murale sygnowane znakiem SkarbyDziedzictwa.pl lokalizowane są w miejscach związanych z prezentowanymi osobami lub wydarzeniami, do których nawiązują.

Ten deskal, w tym miejscu, również powstał nieprzypadkowo.

Utworzony został we wsi Gaci, w której urodził się Jan Zając i uczęszczał w latach 1918-1925 do Szkoły Podstawowej (wówczas nazywaną Szkołą Powszechną). W okresie nauki szkolnej rodzina Zająców mieszkała w Gaci pod nr 241. 

Kim była osoba z muralu? Jakie działania prowadziła?

Gdzie znajde się mural?

Deskal znajduje się we wsi Gać, gmina Gać, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

Na ścianie drewnianego budynku, nieopodal dawnego Uniwersytetu Ludowego na "Gackiej Górce". 

Z drogi powiatowej Gać - Przeworsk (nr P 1 543 R) w Gaci na skrzyżowaniu pomiędzy Szkołą Podstawową a remizą Ochotniczej Straży Pożarnej należy skręcić w kierunku dawnego Uniwersytetu Ludowego. Deskal znajduje się ok. 140 m od tego skrzyżowania.


Dzięki komu powstał ten muralu?

Artystycznie:

Autorem muralu jest Pan Arkadiusz Andrejkow.

 

Organizacyjnie:

Podziękowania dla Gminy Gać, a szczególnie Pani Grażyny Pieniążek Wójt Gminy Gać za życzliwość i pomoc:

  • w udostępnieniu miejsca do utworzenia deskalu, 
  • pomoc organizacyjną w jego utworzeniu.

 

Koncepcyjnie:

Dzięki Fundacji Tradycyjna Zagroda prowadzącej program SkarbyDziedzictwa.pl

 

Finansowo:

Mural powstał dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Dotacja została pozyskana w ramach konkursu ofert "Mecenat kultury 2022" na realizację projektu: "Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem".


Kiedy powstał mural?

Deskal został namalowany 29 października 2022 r.