Bytnarowie z Ostrowa

Kogo przedstawia mural?

Deskale przedstawiają Janka Bytnara "Rudego" (harcerza, żołnierza Armii Krajowej, jednego z głównych bohaterów "Kamieni na szaniec") oraz jego ojca Stanisława, urodzonego w Ostrowie.

Z jakiego powodu ten mural jest w tym miejscu?

Wszystkie murale sygnowane znakiem SkarbyDziedzictwa.pl lokalizowane są w miejscach związanych z prezentowanymi osobami lub wydarzeniami, do których nawiązują.

Ten podwójny deskal w tym miejscu również powstał nieprzypadkowo. Kilkadziesiąt metrów od jego lokalizacji znajdował się dom rodzinny Państwa Bytnarów, w którym urodził się Stanisław Bytnar, ojciec Janka "Rudego". Stanisław wraz z synem Janem często odwiedzali rodzinne strony.

W pobliżu deskali znajduje się również Szkoła Podstawowa im.
Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie.

Przeczytaj również:
Artykuł "Patroni" opublikowany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie.
Źródło:
http://www.spostrow.gac.pl/patroni/

Gdzie znajde się mural?

Mural znajduje się we wsi Ostrów, gmina Gać, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

Na budynku stodoły przy drodze powiatowej Białoboki - Ostrów - Mikulice (nr P 1 607 R), w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Janka i Stanisława Bytnarów w Ostrowie. 


Dzięki komu powstał ten muralu?

Artystycznie:

Autorem muralu jest Pan Arkadiusz Andrejkow.

 

Organizacyjnie:

Podziękowania dla:

  • Szkoły Podstawowej im. Janka i Stanisława Bytnarów w Ostrowie, która pomogła w poszukiwaniach miejsca do wykonania deskalu oraz udostępniła zdjęcie ze szkolnego archiwum do jego wykonania,
  • Gminy Gać, a szczególnie Pani Grażyny Pieniążek Wójt Gminy Gać za życzliwość i pomoc organizacyjną w zabezpieczeniu zaplecza do tworzenia muralu,
  • właściciela stodoły, za udostępnienie budynku do wykonania deskalu. 

 

Koncepcyjnie:

Dzięki Fundacji Tradycyjna Zagroda prowadzącej program SkarbyDziedzictwa.pl

 

Finansowo:

Mural powstał dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Dotacja została pozyskana w ramach konkursu ofert "Mecenat kultury 2022" na realizację projektu: "Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem".


Kiedy powstał mural?

Deskale powstały w 2022 r.:
  • deskal Janka Bytnara "Rudego" został namalowany 8 października 2022 r.
  • deskal Stanisława Bytnara, ojca Janka został namalowany 27 października 2022 r.