Społecznicy z Siedleczki

Kogo przedstawia mural?

Mural przedstawia rodzinę Jędrzejowskich. Jan i Maria to pierwsi Dyrektorzy (wówczas Kierownicy) Szkoły w Siedleczce. Kapitan Jan Jędrzejowski został zamordowany przez sowietów w Charkowie.

Dzięki komu powstał ten muralu?

Artystycznie:

Autorem muralu jest Pan Arkadiusz Andrejkow.

 

Organizacyjnie:

Podziękowania dla:

  • Szkoły Podstawowej im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce, która z archiwum szkolnego nieodpłatnie udostępniła fotografię rodziny Jędrzejowskich,
  • właściciela budynku (dawnego Domu Nauczyciela), którym jest Miasto i Gmina Kańczuga, a szczególnie dla Pana Andrzeja Żygadły - Burmistrza Kańczugi za udostępnienie budynku do wykonania muralu. 

 

Koncepcyjnie:

Dzięki Fundacji Tradycyjna Zagroda prowadzącej program SkarbyDziedzictwa.pl

 

Finansowo:

Mural powstał dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Dotacja została pozyskana w ramach konkursu ofert "Mecenat kultury 2021" na realizację projektu: "Więcej, niż murale. Cykl spotkań warsztatowych z regionalnym artystą, twórcą murali - Arkadiuszem Andrejkowem".