Zbrodnia niemiecka w Łopuszce Wielkiej

Kogo przedstawia mural?

Deskal w symboliczny sposób przedstawia zbrodnię niemiecką popełnioną 6 marca 1943 r. na niewinnych, przypadkowych 19 osobach. Osiemnastu mieszkańcach wsi Łopuszka Wileka i jednego, przebywającego wówczas w Łopuszce mieszkańca sąsiedniej wsi Manasterz.


Gdzie znajde się mural?

Deskal znajduje się w Łopuszce Wilekiej, gmina Kańczuga, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

Na budynku stodoły z krzyżem upamiętniającym zbrodnię niemiecką. Zaledwie 70 m od kościoła pw. NMP Królowej Polski w Łopuszce Wielkiej idąc drogą w dół.

Dzięki komu powstał ten muralu?

Artystycznie:

Autorem muralu jest Pan Arkadiusz Andrejkow.

 

Organizacyjnie:

Podziękowania dla:

  • Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej, która pomogła w organizacji konsultacji dotyczących projektu wykonania deskalu,
  • właściciela stodoły, za udostępnienie budynku do wykonania deskalu.

 

Koncepcyjnie:

Dzięki Fundacji Tradycyjna Zagroda prowadzącej program SkarbyDziedzictwa.pl

 

Finansowo:

Mural powstał dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Dotacja została pozyskana w ramach konkursu ofert "Mecenat kultury 2021" na realizację projektu: "Więcej, niż murale. Cykl spotkań warsztatowych z regionalnym artystą, twórcą murali - Arkadiuszem Andrejkowem".