Zapraszamy na GRYWALIZACJĘ "Bytnarowie z Ostrowa", która zainauguruje trasę nowo powstałego questu "Opowieść o Niosącym oświaty kaganek". 


 

GRYWALIZACJA odbędzie się w piątek 7 czerwca 2024 r. w Ostrowie, gmina Gać, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

 

GRYWALIZACJA w Ostrowie, podobnie do tych realizowanych w 2023 roku, również adresowana jest do drużyn składających się uczniów ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

 

Wsłuchując się w sugestie i wyciągając wnioski z poprzednich imprez tego typu, w tym roku zmniejszamy liczbę osób w drużynie z 5 do 4. Z pewnością zmiana ta ułatwi (niektórym drużynom wraz z Opiekunem) dojazd i powrót z imprezy.

 

Inną istotną zmianą jest otwarcie udziału w GRYWALIZACJI dla najmłodszych uczniów z klas wczesnoszkolnych (czyli z klas I-III). Testowo w tym wydarzeniu umożliwiamy udział "Zuchom" (ZHP, ZHR) lub innym grupom (np. "Wilczkom" w przypadku Skautów Europy) zrzeszonym w którejkolwiek z organizacji skautowskiej. 

 

Zatem na GRYWALIZACJĘ "Bytnarowie z Ostrowa" zapraszamy 4 osobowe drużyny składające się z uczestników w ramach jednej z 3 kategorii wiekowych:  

  • zuchy z klas I-III,
  • uczniowie z klas: IV-VI
  • uczniowie z klas: VII-VIII.

 

Natomiast bez mian pozostały zasady tej drużynowej rywalizacji. Zadaniem uczestników będzie:

  • prawidłowe rozwiązanie wszystkich haseł i rebusów na trasie questu,
  • przejście trasy questu w możliwe najkrótszym czasie.

 

Wszyscy uczestnicy GRYWALIZACJI otrzymają nagrody lub upominki - stosownie do uzyskanych wyników. Wykaz nagród został opisany w załączniku nr 3 do "Regulaminu GRYWALIZACJI".


Więcej na temat GRYWALIZACJI i spraw organizacyjnych można przeczytać w załączonym (poniżej) pliku "Wprowadzenie do GRYWALIZACJI".


 

Opracowanie trasy questu, przygotowanie wszystkich materiałów (ulotek questingowych, teczek, itp). oraz zakup nagród, a także przeprowadzenie samej grywalizacji zawdzięczamy donatorom:

  • Województwu Podkarpackiemu (tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego), które dofinansowało realizację projektu: „Odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego w formule osobistego zaangażowania i rówieśniczej rywalizacji młodzieży szkolnej”,
  • Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który dofinansował realizację projektu: „Grywalizacja w Ostrowie, czyli questingowy rajd z nagrodami upamiętniający Stanisława Bytnara z Ostrowa i jego syna Janka „Rudego”,
  • Powiatowi Przeworskiemu, który dofinansował realizację projektu: „Stanisław Bytnar z Ostrowa i jego syn Janek „Rudy” - odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego podczas rywalizacji młodzieży szkolnej na podstawie questu”.

 

Serdecznie zapraszamy!


Udział w GRYWALIZACJI wymaga uprzedniej akceptacji "Regulaminu GRYWALIZACJI" oraz rejestracji. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo i (wstępnie) również telefonicznie.

W przypadku pytań prosimy o podjęcie kontaktu tel. pod numerem: 508 930 105.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 czerwca 2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona (udział w tej GRYWALIZACJI został przewidziany dla 25 drużyn, czyli 100 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń! Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje uczniom ze szkół podstawowych z gminy Gać.

 

Zgłoszenia chęci udziału drużyn w GRYWALIZACJI dokonują wyłącznie nauczyciele (opiekunowie z ramienia zgłaszającej szkoły) na podstawie:

  • podpisanej przez rodzica rodzica (opiekuna prawnego dziecka) zgody na udział podopiecznego w tym wydarzeniu (załącznik nr 1 do "Regulaminu GRYWALIZACJI"),
  • przesłanego zgłoszenia drużyny (załącznik nr 4 do "Regulaminu GRYWALIZACJI").

Regulamin wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej (w pliku .pdf) do pobrania. Sprawy związane z organizacją imprezy, które nie zostały opisane w Regulaminie - rozstrzyga Organizator wydarzenia (Fundacja "Tradycyjna Zagroda").

 

Przypominamy, że zgłoszenie uczestnictwa nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału danej drużyny w GRYWALIZACJI. Fakt zakwalifikowania do udziału w imprezie jest zawsze przez nas potwierdzany (mailowo lub telefonicznie).

 

Miejsce zbiórki do GRYWALIZACJI: Szkoła Podstawowa w Ostrowie, gmina Gać, powiat przeworski, województwo podkarpackie.

Rozpoczęcie: godz. 10:00, dnia 7 czerwca 2024 r.