Humanista, który został żołnierzem

Kogo przedstawia mural?

Mural przedstawia Ludomira Wolskiego herbu Kościesza. Na muralu widnieje napis: "Mjr. Ludomir Wolski kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari".

Kim była osoba z muralu? Jakie działania prowadziła?

Nie pomniejszając działań wojennych i służby wojskowej majora Ludomira Wolskiego warto pamiętać, że był On - jak wspominają jego bliscy - przede wszystkim humanistą dbający o ludzi i przyrodę, który z miłości do Ojczyzny został żołnierzem.

Ludomir Wolski wraz z synem Krzysztofem uhonorowani zostali medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" za bezinteresowną pomoc Żydom podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Medal został nadany w 20.03.1980 r. na wniosek
Jerachmiela Ortnera, który ukrywał się wraz z żoną i innymi Żydami w majątku Wolskich. (Źródło: The World Holocaust Remembrance Center Yad Vashem, www.yadvashem.org).
 
Ponadto o postaciach przedstawionych na niektórych z murali programu "SkarbyDziedzictwa.pl - radość odkrywania" można również dowiedzieć się uczestnicząc w grze terenowej (queście). Ten mural już został wyposażony w taką formułę uczenia się przez zabawę.

Pani Katrzyna Ignas - Kustosz
Muzeum w Przeworsku po powstaniu muralu i opracowaniu questu napisała: "Ludomir Wolski jest postacią bliską wszystkim zajmującym się w jakikolwiek sposób historią regionu, a jego barwne wspomnienia to skarbnica wiedzy na temat dziejów rodzin ziemiańskich i życia codziennego. Poza tym, był ojcem wybitnego etnografa i muzealnika Krzysztofa Wolskiego (...) Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu pomysłów i dalszej owocnej pracy na rzecz regionu!!!".


Czy ten mural zaprasza do przejścia trasy questu?

Tak, ten mural zaprasza do przejścia trasy questu.
Z opracowanego questu można dowiedzieć się nieco więcej o "Ludku" - jak mawiano o nim w rodzinie - o jego edukacji, studiach, pracy, służbie wojskowej i zamiłowaniach.


Przed wyruszeniem w trasę questu należy pobrać ulotkę, warto także dowiedzieć się nieco o samym queście: 
Quest "Humanista, który został żołnierzem".


Przeczytaj artykuł:

 Na czym polega questing?

Kiedy powstał mural?

Mural został namalowany 7 października 2022 r.
Przeczytaj również:

Z jakiego powodu ten mural jest w tym miejscu?

Muralami sygnowanymi znakiem SkarbyDziedzictwa.pl przywracamy pamięć o osobach i wydarzeniach ważnych dla społeczności lokalnych. Wszystkie murale lokalizowane są w pobliżu miejsc związanych z przedstawionymi wydarzeniami lub prezentowanymi osobami.

Ten mural w tym miejscu również powstał nieprzypadkowo.

Ludomir Wolski urodził się 04 kwietnia 1893 r. w majątku rodzinnym (wówczas w domu nr 30) w Siennowie. Nieco ponad miesiąc później został ochrzczony w (zachowanym do dziś zabytkowym, drewnianym) kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Siennowie. Podczas chrztu otrzymał cztery imiona: Ludomir, Stanisław, Zdzisław, Izydor. 

Gdzie zobaczę mural?

Mural znajduje się nieopodal dawnego (zabytkowego) drewnianego kościoła we wsi Siennów, gmina Zarzecze, powiat przeworski, woj. podkarpackie. 
 
Lokalizacja GPS:
49°57'43.7"N 22°29'02.5"E
49.962150, 22.484030

Poniżej prezentujemy mapę z lokalizacjami atrakcji turystycznych inicjatywy "SkarbyDziedzictwa.pl".
 

Legenda mapy:

  • znacznik "Zielona paleta", to lokalizacja opisywanego muralu,
  • znacznik "Czerwona paleta", to lokalizacje pozostałych murali programu "SkarbyDziedzictwa.pl",
  • znacznik "Czerwony piechur", to lokalizacje questów programu "SkarbyDziedzictwa.pl",


Zapraszamy do oglądnięcia wszystkich murali w terenie oraz do odkrycia skarbów na trasach wszystkich questów programu "SkarbyDziedzictwa.pl"!

Dzięki komu powstał ten mural?

Artystycznie:

Autorem muralu jest Pan Arkadiusz Andrejkow.

 

Organizacyjnie:

Podziękowania dla:

  • właścicielki stodoły, za udostępnienie budynku do wykonania muralu,
  • rodziny Wolskich, a szczególnie dla Pani Justyny Budzyn, która nieodpłatnie udostępniła fotografię Ludomira Wolskiego do wykonania muralu,
  • Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, a szczególnie dla Pani Anny Zając Dyrektor Szkoły oraz dla Pani Doroty Skotnickiej, a także rodziców pomagających w pracach związanych z przygotowaniem ściany do powstania muralu, 
  • Gminy Zarzecze, a szczególnie dla Pana Tomasza Burego Wójta Gminy Zarzecze.

 

Koncepcyjnie:

Dzięki Fundacji Tradycyjna Zagroda prowadzącej program SkarbyDziedzictwa.pl

 

Finansowo:

Mural powstał dzięki dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej.
 

Dotacja została pozyskana na realizację projektu „Wspomnienie o majorze z Siennowa - mural i quest pamięci o Ludomirze Wolskim” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.