Niezłomny z Białobok

Kogo przedstawia mural?

Deskal przedstawia podporucznika Tadeusza Cieślę "Żbika", żołnierza niezłomnego, urodzonego w Białobokach.

Z jakiego powodu ten mural jest w tym miejscu?

Wszystkie murale sygnowane znakiem SkarbyDziedzictwa.pl lokalizowane są w miejscach związanych z prezentowanymi osobami lub wydarzeniami, do których nawiązują.

Ten deskal, w tym miejscu, również powstał nieprzypadkowo. Utworzony został we wsi Białoboki, w której urodził się Tadeusz Cieśla.

Kim była osoba z muralu? Jakie działania prowadziła?

Gdzie znajde się mural?

Deskal znajduje się we wsi Białoboki, gmina Gać, powiat przeworski, woj. podkarpackie.

Na ścianie drewnianego budynku Domu Ludowego, Białoboki nr 4. Przy drodze powiatowej Gać - Przeworsk (nr P 1 543 R), nieopodal przystanku autobusowego w Białobokach.


Dzięki komu powstał ten mural?

Artystycznie:

Autorem muralu jest Pan Arkadiusz Andrejkow.

 

Organizacyjnie:

Podziękowania dla Gminy Gać, a szczególnie Pani Grażyny Pieniążek Wójt Gminy Gać za życzliwość i pomoc:

  • w udostępnieniu miejsca do utworzenia deskalu, 
  • pomoc organizacyjną w jego utworzeniu.

 

Koncepcyjnie:

Dzięki Fundacji Tradycyjna Zagroda prowadzącej program SkarbyDziedzictwa.pl

 

Finansowo:

Mural powstał dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
 

Dotacja została pozyskana w ramach konkursu ofert "Mecenat kultury 2022" na realizację projektu: "Murale jako ochrona dziedzictwa kulturowego - cykl twórczych spotkań z regionalnym artystą Arkadiuszem Andrejkowem".


Kiedy powstał mural?

Deskal został namalowany 28 października 2022 r.